Page content

Gelukkiger door betere balans!

Gelukkiger door betere balans!

In balansHet accepteren van je schaduwkanten helpt je om je creatiekracht oftewel je draak te bevrijden. Je kunt je weer vrij voelen, spelen en genieten. In schaduw is iets onderdrukt of juist overdreven aanwezig. Bijvoorbeeld je innerlijke perfectionist. Deze zorgt er voor dat je je werk goed doet waardoor je gewaardeerd wordt, heel prettig. Als de perfectionist echter doorslaat kun je nooit iets afmaken want het is nooit goed genoeg. Je perfectionisme gaat in de weg zitten. De schaduwkant van je innerlijke perfectionist is te veel aan het woord, de energie is uit balans.

Eenheid vs dualiteit
Het spirituele uitgangspunt van het eenheidsdenken is dat elke vorm die bestaat, zichtbaar of onzichtbaar, energetisch of materieel voortkomt uit de mysterieuze ‘Bron’ en daarom heilig is. Ik vind dit een enorm troostende gedachte. Dit is volledig anders dan het dualiteitsdenken wat in de Middeleeuwen is ontstaan en wat we nog steeds als juist beschouwen. In dualiteit is er goed of er is kwaad er is een soort kosmische oorlog aanwezig en je bent voor het één en tegen het ander. Denk aan Hollywoodfilms waarbij de held altijd wint van het kwaad. Tegen iets zijn is ontkennen, onderdrukken, wegduwen, er is strijd nodig om tegen iets te zijn. Niet alleen letterlijk in de buitenwereld, het kost je ook heel veel kracht in je binnenwereld. Echter alle energieën komen voort uit de bron en zijn een mix van positief en negatief. Daarom is ook je schaduw een vitale creatieve kracht die gekoesterd mag worden, alleen is deze (nog) niet in balans.

Alles kan balans bereiken
Door het dualiteitsdenken zijn wij geneigd de negatieve kanten van onszelf onderdrukken. We willen ze niet kennen en niet zien. We schamen ons ervoor en bedekken ze met een laagje beschaving. Of we denken dat bepaalde dingen zo erg zijn dat we ze niet onder ogen kunnen zien. We zijn bang om de beerput te openen terwijl in de beerput vaak alleen maar een angstig kind schuilt wat troost en bevestiging nodig heeft. In de schaduw ontmoeten wij draken en monsters die sluimeren in ons onbewuste. En zo lang wij deze niet erkennen hebben ze ons in hun macht. Hun grip wordt losser als we de dialoog met ze aangaan en we worden vrij als we de draken in liefde kunnen omarmen. Het is dus belangrijk om alle aspecten van je voelen en denken in balans te brengen. In balans kom je tot je kern, degene die je werkelijk bent en kan je creatiekracht oftewel je drakenkracht vrij stromen. Je bent vrij om te genieten, te zijn wie je bent, te spelen! Echt draken zijn super geweldig!

Hoe meer balans hoe gelukkiger jouw bestaan
Nog een paar voorbeelden van licht en schaduw, de energie van de krijger zet zich in om te beschermen, uit balans kan het ongerichte agressie worden. Een moeder zorgt voor de zwakken en onzelfstandigen maar kom niet aan haar kinderen dan verandert ze in een woeste leeuwin. De healer kan genezen maar in een overschot aan hulpvaardigheid de ander klein houden. Hoe meer je de verschillende aspecten van jezelf in balans brengt hoe gelukkiger jouw bestaan!

Natascha Beets
Het is mijn droom om ieder mens te laten stralen! Een betere wereld begint bij jezelf oprecht liefhebben! En als mensen zichzelf liefhebben…. dan zijn ze gelukkig en leveren ze een unieke bijdrage aan een beter bestaan.Akaru betekent licht helder en vrolijk. Zo sta ik zelf in het leven en daar wil ik graag een sprankje van doorgeven aan mijn medemens. Mensen weer laten voelen dat het leven ook leuk is. Dat het een keuze is hoe je met je tegenslagen omgaat en dat je niet altijd het slachtoffer hoeft te blijven van wat je overkomt. Geluk is een keuze en het is te trainen, je bent het waard!

Comment Section

0 reacties op “Gelukkiger door betere balans!

Plaats een reactie


*